Nieuws van HVA:

 

Update Paasvuur:

 

De paasvuurbult zal op eerste paasdag (16 april) om 19:00 uur worden ontstoken en hopen met u als inwoners van Annen te samen met onze kinderen er een mooie avond van te maken.  De locatie blijft onveranderd aan de Nije Dijk op het land van de familie van Warmerdam.  

Wat wel gaat veranderen is het volgende:

Wij als HVA zijn een relatieve kleine vereniging en zijn daarom niet in staat om het snoeihout bij u op te halen. Daarom hebben we een aantal inbrengdagen georganiseerd waarop u het snoeihout tegen een geringe vergoeding kunt aanbieden.

Kosten van inbreng zijn als volgt onderverdeeld:

Aanhanger    €5,-                                                                                                                                              Tandemasser  10,-                                                                                                                                              Boerenwagen  € 20,-  

De inbrengdagen aan de Nije Dijk (ter hoogte van de mestsilo) zijn:   

Zaterdag 8 april van 13:00 t/m 17:00 uur.                                                                                              Woensdag 12 april van 18:00 t/m 20:00 uur.                                                                                              Vrijdag 14 april van 13:00 uur t/m 17:00 uur.                                                                                                   Zaterdag 15 april van 13:00 uur t/m 17:00 uur.                                                                                              Heeft u hierover nog vragen?  Mail dan naar paasvuurannen@hotmail.com

 

HVA begint introductie training op De Eshoek te Annen.

 

Hopende hiermee kinderen te trekken voor onze geweldige sport.

Onze aandacht gaat uit naar groep 7 en 8 van de basisschool.

 

 

 

 

Nieuwe shirt sponsor dames recreanten:

 

Namens het bestuur willen wij Fam Klunder bedanken voor het sponsoren van dames midweek.

 

 

 

Paasvuur:

 

Namens de handbal vereniging kan gezegd  worden dat het paasvuur weer terug komt in Annen!

meer info volgt spoedig