Nieuws van handbalvereniging  Annen

 

Mixtoernooi donderdag 20 december

Donderdag 20 december: een mixtoernooi waar iedereen, lid of geen lid, aan mee kan en mag doen. 


Handbal Battles

WANNEER MAG JE MEEDOEN?

DE HANDBALL BATTLES WORDEN GEORGANISEERD VOOR JONGENS TUSSEN DE 11 EN 14 JAAR. HANDBALLERS, MAAR VOORAL OOK NIET HANDBALLERS. ALS JE OP 10-JARIGE LEEFTIJD IN DE D-JEUGD SPEELT OF ALS 15-JARIGE IN DE C-JEUGD MAG JE OOK MEEDOEN. JE HOEFT GEEN GROOT HANDBALTALENT TE ZIJN, ALS JE MAAR VAN EEN UITDAGING HOUDT EN JE GRENZEN WILT VERLEGGEN! HET IS OOK EEN UITGELEZEN KANS OM JE VRIENDEN, BUURJONGENS OF NEVEN TE LATEN ZIEN HOE LEUK HANDBAL IS. NEEM DUS VOORAL EEN INTRODUCÉ MEE! DEELNAME AAN DE BATTLES IS GEHEEL GRATIS.


WAT HEB JE NODIG ALS JE DEELNEEMT AAN EEN BATTLE?

ALLEREERST VEEL ZIN! DAARNAAST IS HET HANDIG OM SPORTKLEDING, DOUCHESPULLEN EN EEN BIDON MEE TE NEMEN. ALS JE EEN HANDBAL HEBT, KOMT DEZE ALTIJD VAN PAS. ZO NIET, GEEN PROBLEEM! Nieuwsbrief HVA december

 

Belangrijke gebeurtenissen en evenementen
20 december: Mixtoernooi

 

Het nieuwe bestuur

Zoals velen hebben meegekregen, zijn er dit jaar grote veranderingen opgetreden wat betreft het bestuur. Het oude bestuur heeft besloten om als voltallig bestuur op 07-09-2018 per direct een taken neer te leggen waarna er een interim bestuur is opgestaan. Zij hebben de noodzakelijke punten opgepakt en hebben gezorgd voor een nieuw bestuur. 

Belangrijke mededelingen

! Donderdag 20 december is er een extra MIXTOERNOOI. Dit vindt plaats tijdens de reguliere trainingstijden, voor de C-jeugd is dat om 18:00 uur. De dames, heren en midweek gaan gemixt tijdens de trainingsuren op deze avond een aantal wedstrijden spelen om 19:00uur. Vrienden, vriendinnen, familie en kennissen zijn van harte welkom om te handballen!

! Zondag 16 december organiseren we een HVA middag met een VERLOTING. Hiervoor vragen we aan iedereen 1 of 2 prijsjes in te leveren bij Rianne Wijnholds of Yvonne van Rein tijdens de training op 29 nov, 6 dec en 13 dec.

! De CONTRIBUTIE is gedurende de bestuurswissel niet afgeschreven. De penningmeester heeft een schema gemaakt waarin de contributie alsnog afgeschreven zal worden. Hier hebben alle leden een mail over gehad. In de laatste ALV is er geen besluit genomen met betrekking tot de hoogte van de contributie, vandaar dat de contributie gelijk blijft aan vorig seizoen Zie de mail voor de bedragen hiervan.

Kledingcommissie 

Sinds vorig jaar bestaat er een kleding commissie van HVA. Dit jaar vertegenwoordigen Jose Huting, Yvonne van Rein, Melanie Talens en Wilco Vos de commissie. 
Zij zorgen ervoor dat elk team wedstrijd tenues en wedstrijd attributen zoals bidons hebben. Ook onderhouden zij de webshop die te vinden is op de HVA site. Hierop komen regelmatig leuke acties te staan, speciaal voor de leden van HVA. Dit doen zij in samenwerking met HH sport in Smilde. Door een nauwe samenwerking kunnen ze leuke acties bieden en ledenavonden organiseren. 
Zij hebben gekozen voor het merk Hummel om onze leden kwaliteit te kunnen bieden. 
Ons doel is eenheid en saamhorigheid te creëren binnen de vereniging doormiddel van de HVA kleding en toebehoren. 
Zij hebben zelf enthousiaste plannen, zoals bijvoorbeeld uitbreiding in kledingstukken. Mocht iemand of een team nog ideeën hebben, dan horen zij dit graag.

Mandarijnenactie:
Dit jaar heeft de mandarijnenactie op zaterdagmorgen 3 november plaats gevonden.
Dankzij de vele vrijwilligers op de vrijdagavond met het inpakken en op de zaterdag met de verkoop was de actie een groot succes. We hebben met ons allen een heel leuk bedrag binnen gehaald.
Super dat er zoveel leden/ouders/aanhang hebben meegeholpen met de mandarijnen verkoop.
Allemaal BEDANKT hier voor.

 

Nog een extra dank woordje voor de leden van deze commissie, Yvonne van Rein en Rianne Aling.
Zij hebben er voor gezorgd dat alles goed verliep, top dames!