Contributie per kwartaal:

Voor de jeugd de E's D's en de C's (jeugd) is de contributie vastgesteld op € 40,- per kwartaal.

Voor de senioren midweek is de contributie vastgesteld op € 55,- per kwartaal.

Voor de senioren weekend is de contributie vastgesteld op € 60,- per kwartaal.

De contributie is inclusief bondsbijdrage van NHV.

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Het aanmeldingsformulier moet inclusief pasfoto worden ingeleverd

 

Beëindigen lidmaatschap
Als je geen lid meer kunt zijn of wilt zijn, houdt dan rekening met het volgende:

  • Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni;
  • Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe seizoen.
    Opzegging dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 mei van ieder jaar;
  • Voordat het lidmaatschap kan worden opgezegd, dient aan de contributieverplichtingen te worden voldaan. Indien niet op tijd is opgezegd door het lid, ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.

 Aanmeldformulier: